Individuálne kurzy

Výhody individuálnych kurzov spočívajú v uvoľnenejšej atmosfére s možnosťou využiť pohodlie domova či iného známeho priestoru. Priamy kontakt odbúrava strach a ostych konverzovať.

Dôležitá je možnosť nastaviť individuálne tempo a učebný plán schopnostiam študenta kedykoľvek v priebehu kurzu.

Študijný plán sa tvorí na základe individuálnych potrieb. Je vhodne podporený bohatou ponukou vlastných učebných materiálov v kombinácii s vhodne zvolenými modernými technikami výučby, ktorá je zameraná pre všetky vedomostné stupne.