Skupinové kurzy

Štúdium angličtiny v kolektíve umožňuje lepšie uplatniť konverzačné schopnosti a podporiť zdravú súťaživosť s pocitom skupinovej integrity. Prítomnosť priateľov a kolegov môže byť motiváciou k osvojeniu si učebnej látky a poskytuje priestor na precvičenie si učiva so spolužiakmi.

Skupinové kurzy môžu prebiehať priamo na pracovisku.