Metodika výučby

Ovládanie cudzích jazykov patrilo k základným atribútom vzdelanosti od najstarších čias. S ich štúdiom vznikali v histórii aj metódy a techniky, ktoré ho mali urýchliť a zjednodušiť. Nepopierame ich význam a sami sme sa niektorými z nich nechali inšpirovať. Zároveň si myslíme, že najdôležitejšou devízou pri štúdiu cudzieho jazyka je Vaša vlastná motivácia a chuť učiť sa.

Nesnažíme sa o revolúciu vo výučbe jazykov. Neponúkame zázraky na počkanie.

Čo ponúkame, je povzbudzujúce prostredie a lektor, ktorý je Vaším sprievodcom na ceste k dosiahnutiu požadovanej úrovne jazyka, jeho empatia a profesionálny prístup. Nenecháme Vás na tejto ceste samých. Vykročme spolu.